Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Onverenigbaarheid van het bekleden van Euratom-functies met lidmaatschap subversieve organisaties.
Luns heeft besloten de onverenigbaarheid van een functie bij de Europese Gemeenschappen met het lidmaatschap van een communistische partij aan de orde te stellen. Vooralsnog wil hij de behandeling van dit vraagstuk beperken tot Euratom en de beide andere Gemeenschappen buiten beschouwing laten. De PV wordt opgedragen deze zaak in het PV-overleg aan de orde te stellen.
Zie ook