Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Inzake de terugroeping uit Nederland van een Italiaanse Euratommedewerker meldt Linthorst Homan, dat Hirsch in zijn gesprek op 18 november geen kritiek heeft uitgeoefend op het Nederlandse verzoek de tewerkstelling van de ze medewerker bij de KEMA te beƫindigen. Wel vroeg Hirsch om inlichtingen over eventuele politieke activiteiten van deze persoon in Nederland, terwijl hij voorts verklaarde dat een lidmaatschap van de Communistische Partij op zichzelf geen reden zou kunnen zijn om een Euratom-ambtenaar te ontslaan.
Indien de Nederlandse regering van mening is dat zo'n lidmaatschap onverenigbaar is met de status van ambtenaar van Euratom dan zou dit betekenen dat Nederland zou moeten voorstellen het personeelsstatuut hierop aan te passen. De vraag is verder of deze onverenigbaarheid alleen betrekking zou hebben op de ambtenaren van Euratom die toegang hebben tot vertrouwelijke c.q. geheime gegevens, of van toepassing moet zijn op alle ambtenaren van Euratom, waarbij ook overwogen moet worden of deze bepaling ook moet gelden voor de EEG en EGKS.