Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03054
30-10-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
56/78. Frans voorstel drie wijzen.
Tijdens de Gymnich-bijeenkomst sprak De Guiringaud over het Franse voorstel inzake drie wijzen. Hij wees erop dat de overgang van 6 naar 9 leden reeds grote problemen had opgeleverd en dat er nu i.v.m. nieuwe toetredingen er nu maar eens over nieuwe verbeteringen moest worden nagedacht. Het zou moeten gaan om praktische voorstellen en niet om essentiële veranderingen.
Van der Klaauw deelde de analyse en legde de nadruk erop dat de verdragen niet mochten worden aangetast. Voor de samenstelling van de commissie werden nog geen namen genoemd.