Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03073
04-02-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
22/77. Antwoord op brief president Giscard.
Rutten vraagt zich af of het niet goed zou zijn dat in het Nederlandse antwoord nog eens kort zou worden samengevat wat het karakter van de Europese Raad is, met welke bedoelingen hij is ingesteld en op welke wijze hij derhalve het beste kan functioneren.
Op deze wijze zou ook duidelijker kunnen worden betoogd waarom Nederland afstand neemt van de Franse visie, die onderscheid maakt tussen enerzijds de 'instances communautaires' en anderzijds de ER.
Naar onze mening is de ER, wanneer zij spreekt en beslist over Gemeenschapskwesties niets anders dan de Raad van Ministers als bedoeld in het EEG-verdrag en onderworpen aan de regels van dat verdrag.