Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03074
10-02-1977
Actoren
Memorandum
Samenvatting
134/77/9. Brief aan president Giscard d'Estaing.
Italianer heeft in de ontwerp-brief aan Giscard nog enkele wijzigingen aangebracht. Hij wil niet zover gaan als Rutten om in het algemeen de Nederlandse opvatting over het karakter van de ER aan te geven. 'Wij hebben immers van het begin af aan enige moeite gehad met het bepalen van dit karakter en wij trouwens niet alleen.' Nederland had een zekere voorkeur voor een informeel karakter, teneinde juist te voorkomen dat de ER een nieuw besluitvormingsinstantie van de Gemeenschap zou worden. Uiteraard moet erop worden geinsisteerd dat de ER, indien hij EEG-besluiten neemt, functioneert als Raad van de Gemeenschappen in de zin van de verdragen, 'maar ik heb enige aarzeling om de Europese Raad zelf als "instance communautaire" in te lijven.'