Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Lubbers geeft een aantal persoonlijke gedachten weer over het voorstel van Giscard d'Estaing tot instelling van een groep van Drie Wijzen.
Ook al zou Nederland er niet in vertegenwoordigd zijn, dan nog is het zaak om een duidelijk standpunt in te nemen. Alleen een tijdige en actieve Nederlandse inbreng kan verhinderen dat de zaken zich ontwikkelen in een richting die uit Nederlands oogpunt minder gewenst zijn.
Risico's zijn er genoeg. In de brief van Giscard wordt bv. gesproken over een 'werkelijk confederaal Europa', hetgeen zou kunnen inhouden dat van Franse zijde een versterkig van het intergouvernementele karakter van de EEG Ministerraad wordt beoogd. In de praktijk hebben de Fransen nooit nagelaten om de positie van de Europese Commissie te relativeren.
Hoofddoel van de Nederlandse inbreng zou kunnen zijn dat de fundamentele betekenis van de huidige institutionele opzet van de EEG wordt onderstreept.
Lubbers geeft vervolgens zijn opvattingen weer over het functioneren van de diverse Europese instellingen.