Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Voorbereiding Europese Raad 3 en 4 dec. 1982: het functioneren van de Europese interne markt.
Bolkestein wijst erop dat Frankrijk op het gebied van de handelsbetrekkingen de weg van het bilateralisme is ingeslagen. Hij verwacht in de toekomst nog verdergaande maatregelen.
De Zeeuw heeft bezwaar tegen de in de CoCo bepleite provisorische oplossing om bepaalde lidstaten in staat te stellen hun nationale markt te sluiten voor de invoer uit derde landen. Boele acht dit voorshands de enige mogelijkheid om met Frankrijk tot een compromis te komen. Het enige alternatief voor Frankrijk is de handel in bepaalde producten voor de gehele Gemeenschap te blokkeren. Dit is voor Nederland niet aanvaardbaar. De Commissie stelt als compromis voor dat Frankrijk uitzonderingen in het GATT moet verdedigen. Nederland heeft een voorkeur voor communautaire toetsing.
Bolkestein meent dat voltooiing van de interne markt de beste verdediging is tegen Japanse concurrentie.
Van Aardenne wijst op het gevaar van een protectionistisch opererende Gemeenschap. Frankrijk gaat erg ver in zijn verweer tegen Japan.
Volgens de minister-president is de suggestie om tijdelijk eigen invoerregimes voor Frankrijk en Italiƫ toe te laten werkelijk het allerlaatste middel om de gemeenschappelijke markt overeind te houden. Ook dreigt het gevaar dat de bevoegdheden van de Gemeenschap ernstig worden aangetast.