Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03715
10-09-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 10 sept. 1985.
2. Voorbereiding Begrotingsraad, 17/18 sept. De Raad zal in eerst lezing de ontwerp-begroting 1986 vast moeten stellen. Deze begroting is bijzonder vanwegde de toetreding van Spanje en Portugal en de verhoging van de eigen middelen tot 1,4% van de BTW. Tevens moet de Raad voor het eerst begrotingsdiscipline toepassen.
De CoCo meende dat in eerst instantie alle uitgaven onder het referentiekader moeten vallen. Daartoe moeten zonodig prioriteiten worden gewijzigd en betalingen aan de huidige lidstaten worden herzien. Hoogstwaarschijnlijk zal niet aan alle financiële behoeften kunnen worden gedaan.
Zie ook