Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 10 september 1985.
Ruding deelt mee dat de initiële begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie verder strekken dan het door EcoFin vastgestelde referentiekader. Het lijkt beter een restrictief budgettair beleid te voeren. Deetman stelt voor in de conclusies op te nemen dat alle claims binnen het referentiekader moeten worden opgenomen. Lubbers constateert in de raad inzake een eenduidig standpunt, de conclusies worden aangescherpt. Van den Broek zegt toe te proberen op dit punt overeenstemming te bereiken in de Budgetraad. Van Aardenne stelt dat op termijn de financiële gang van zaken onvermijdelijk leiden tot een eigen belastinggebeid van de EG. Braks en De Koning zijn het hiermee eens. Lubbers vraagt zich af hoe deze kwestie met het oog op het naderende Nederlandse voorzitterschap het meest effectief zou kunnen worden aangepakt. Van den Broek is verbaasd over de positieve houding van de raad tegenover het eigen belastinggebied, zijn eerdere pleidooi hiervoor werd nadrukkelijk afgewezen. Ruding is principeel tegenstander van een EG belastinggebied, het lost problemen niet op en betekent een verhoging van de collectieve lasten. Lubbers stelt voor een brede discussie over dit onderwerp op een later moment te voeren.
Zie ook