Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00194
12-1951
Actoren
Rapport
Samenvatting
Deel van het rapport van het Britse onderzoekscomité met betrekking tot het Schuman-Plan.

Hoofdstuk II: Onderhandelingen
- Voorstellen Schuman en eerste discussies met de Britse regering;
- Latere uitingen van Britse standpunten;
- Publieke opinie;
- Vooruitzichten op ratificatie.

Hoofdstuk III: Achtergronden van het verdrag
- Frans buitenlands beleid en Frans-Duitse betrekkingen;
- Integratie;
- Onderlinge afhankelijkheid van de Europese kolen- en staalindustrie;
- Internationale afspraken in de kolen- en staalsectoren;
- Conclusie.
Zie ook