Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief aan Van Kleffens over eerste bijeenkomst van de Raad van Economische Samenwerking en de Nederlandse vertegenwoordiging.
Gispen sluit zich aan bij de suggestie om Lamping aan te wijzen als Nederlands gedelegeerde. Suetens heeft voorgesteld om in mei de eerste bijeenkomst te houden. Gispen wil dit wel in overweging nemen om niet de indruk te vestigen, dat Nederland weinig belangstelling heeft voor de samenwerking. Praktisch resultaat hoeft echter niet te worden verwacht.
Zie ook