Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de Economische en Financiële Raad op 8 november 1976.
De Nederlandse voorstellen inzake het wisselkoersregime worden inmiddels positief beoordeeld, zelfs door het Verenigd Koninkrijk. Duitsland hinkt nog op twee gedachte. Aan de ene kant dringt men aan op monetaire discipline en staat dus positief tegenover de Nederlandse voorstellen. Aan de andere kant is zij echter beducht voor nieuwe kredietmechanismen omdat zij daarvoor de zwaarste last moet dragen. Volgens Duisenberg kan deze impasse alleen op het hoogste politieke niveau worden doorbroken. Zijlstra beoordeelt het plan-Duisenberg als een verdienstelijke poging om binnen de EEG orde op zaken te stellen. De gedragslijn ten aanzien van het plan zal opnieuw aan de orde komen vóór de ECOFIN van 22 november 1976.