Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01184
17-11-1976
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen, dd. 17 november 1976.
- Nederland zal in de EcoFin Raad van 22 november trachten te bereiken dat het programma voor de economische politiek op lange termijn op enige punten nader wordt uitgewerkt om het meer operationeel te maken in verband met de noodzakelijke convergentie van de economische politiek op korte en middellange termijn.
- De CoCo adviseert dat Duisenberg nog eens het grote belang onderstreept van een goede ambtelijke staf van de EC op monetair en economisch gebied.
- De CoCo bereidt stevens de budgetraad van 23 november voor en bespreekt de amendementen/wijzigingsvoorstellen van het Europees Parlement.

Bijlage:
- Notitie Ministerie van Landbouw en Visserij betreft: interdepartementaal overleg over het aktieprogramma 1977-1980 voor de zuivelsektor, ter voorbereiding van het overleg in de Coördinatie Commissie.