Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Logemann, J.H.A.

Leefjaren 1882-1969
Politieke partij / richting PVDA
Functie(s) hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia 1924-1939; minister van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1946; lid van de Tweede Kamer 1946-1947; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden 1947-1962
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

J.H.A. Logemann, 'Feit en recht in het staatsleven', Socialisme en democratie 15 (1958), 417-430.

Opmerkingen

De 'Collectie-prof. dr. J.H.A. Logemann', 1909-1969 (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.21.111) bevat geen stukken die direct verband houden met het lidmaatschap van grondwetscommissies. Wel zijn er stukken betreffende het lidmaatschap van de commissie redactie Rijksgrondwet en van de conferentie met Suriname en de Nederlandse Antillen (zie inv. nr. 90. Stukken betreffende het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, voortvloeiende uit zijn bemoeienissen met de Commissie Grondwetsherziening en de Redaktiecommissie Rijksgrondwet, geschreven, getypt, gestencild, gedrukt. 1949-56). Diverse inventarisnummers onder het hoofd 'Artikelen, commentaren, studies' (inv. nrs. 119-172) hebben betrekking op publicaties van Logemann over staatsrecht en staatkundige hervormingen; deze worden hier niet afzonderlijk vermeld. Ook de vele stukken met betrekking tot staatkunde en staatkundige hervormingen in Nederlands-Indië zijn hier niet opgenomen.

Algemeen

Functie(s) hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia 1924-1939; minister van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1946; lid van de Tweede Kamer 1946-1947; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden 1947-1962
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

J.H.A. Logemann, 'Feit en recht in het staatsleven', Socialisme en democratie 15 (1958), 417-430.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

Opmerkingen

De 'Collectie-prof. dr. J.H.A. Logemann', 1909-1969 (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.21.111) bevat geen stukken die direct verband houden met het lidmaatschap van grondwetscommissies. Wel zijn er stukken betreffende het lidmaatschap van de commissie redactie Rijksgrondwet en van de conferentie met Suriname en de Nederlandse Antillen (zie inv. nr. 90. Stukken betreffende het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, voortvloeiende uit zijn bemoeienissen met de Commissie Grondwetsherziening en de Redaktiecommissie Rijksgrondwet, geschreven, getypt, gestencild, gedrukt. 1949-56). Diverse inventarisnummers onder het hoofd 'Artikelen, commentaren, studies' (inv. nrs. 119-172) hebben betrekking op publicaties van Logemann over staatsrecht en staatkundige hervormingen; deze worden hier niet afzonderlijk vermeld. Ook de vele stukken met betrekking tot staatkunde en staatkundige hervormingen in Nederlands-Indië zijn hier niet opgenomen.