Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Beel, L.J.M.

Leefjaren 1902-1977
Politieke partij / richting KVP
Functie(s) jurist; minister van Binnenlandse Zaken 1945-1947 en 1951-1956; minister-president 1946-1948 en 1958-1959; minister van Algemene Zaken 1947-1948 en 1958-1959; hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1949-1951 en aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg 1950-1951
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

Zie ook de biografie van L. Giebels, Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977 (Nijmegen 1995).

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie-L.J.M. Beel en enige familieleden (1900-1997)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.017)
Meer Verberg

Naam Beel, L.J.M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de archivalia afkomstig van L.J.M. Beel (1902-1977)', door J.A.A. Bervoets, 1978 (met inleiding en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 30. Voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer inzake een voorstel tot Grondwetswijziging, zitting 1945-1946, stuk 189, 190, nr. 6. Proef uitsluitend bestemd voor de commissieleden. April 1946, 1 stuk.

NB. Beel was geen lid van deze Commissie van Rapporteurs.

2 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 162. 'Diverse stukken, bestemd voor nadere inventarisatie' (1 omslag).

Bevat overwegend kamerstukken inzake de kwestie-Indië. Enige kamerstukken betreffen de herziening van de grondwet in 1947-1948.

 

inv. nr. 192. Briefwisseling met jhr. mr. M. van der Goes van Naters, fractieleider van de Partij van de Arbeid. 1947-1948.

NB. Deze omslag bevat abusievelijk de inhoud van inventarisnr. 191: briefwisseling met 'ambtgenoten', 1946-1948. Hierin onder andere een brief van Fievez aan Beel inzake het opnemen van de functie van staatssecretaris in de grondwet, z.j.

 

inv. nr. 196. Briefwisseling met dr. C.P.M. Romme. 1946-1947.

Bevat onder meer een brief van Romme aan Beel inzake de benoeming van leden van de staatscommissie, 5-11-1946.

 

inv. nr. 197. Briefwisseling met dr. C.P.M. Romme. 1948-1949.

Bevat onder meer correspondentie inzake de grondwetsherziening, 9-2-1948 en verder.

Bijzondere stukken

Inv. nr. 196 bevat onder andere een brief van Romme aan Beel inzake de benoeming van leden van de staatscommissie, 05-11-1946.

Opmerkingen overig

- De inventaris bevat geen verwijzingen naar Beels lidmaatschap van de Commissie-Van Schaik.

- NB. inv. nr. 191 (Briefwisseling van minister-president Beel, met 'ambtgenoten'. 1946-1948. Met inhoudsopgave van de geadresseerden) bevat de inhoud van inventarisnr. 192 (Briefwisseling met M. van der Goes van Naters, 1947-1948). De correspondentie met van der Goes houdt geen (direct) verband met de grondwetsherziening.

Algemeen

Functie(s) jurist; minister van Binnenlandse Zaken 1945-1947 en 1951-1956; minister-president 1946-1948 en 1958-1959; minister van Algemene Zaken 1947-1948 en 1958-1959; hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1949-1951 en aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg 1950-1951
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

Zie ook de biografie van L. Giebels, Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977 (Nijmegen 1995).


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie-L.J.M. Beel en enige familieleden (1900-1997)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.017)
Naam Beel, L.J.M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de archivalia afkomstig van L.J.M. Beel (1902-1977)', door J.A.A. Bervoets, 1978 (met inleiding en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 30. Voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer inzake een voorstel tot Grondwetswijziging, zitting 1945-1946, stuk 189, 190, nr. 6. Proef uitsluitend bestemd voor de commissieleden. April 1946, 1 stuk.

NB. Beel was geen lid van deze Commissie van Rapporteurs.

2 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 162. 'Diverse stukken, bestemd voor nadere inventarisatie' (1 omslag).

Bevat overwegend kamerstukken inzake de kwestie-Indië. Enige kamerstukken betreffen de herziening van de grondwet in 1947-1948.

 

inv. nr. 192. Briefwisseling met jhr. mr. M. van der Goes van Naters, fractieleider van de Partij van de Arbeid. 1947-1948.

NB. Deze omslag bevat abusievelijk de inhoud van inventarisnr. 191: briefwisseling met 'ambtgenoten', 1946-1948. Hierin onder andere een brief van Fievez aan Beel inzake het opnemen van de functie van staatssecretaris in de grondwet, z.j.

 

inv. nr. 196. Briefwisseling met dr. C.P.M. Romme. 1946-1947.

Bevat onder meer een brief van Romme aan Beel inzake de benoeming van leden van de staatscommissie, 5-11-1946.

 

inv. nr. 197. Briefwisseling met dr. C.P.M. Romme. 1948-1949.

Bevat onder meer correspondentie inzake de grondwetsherziening, 9-2-1948 en verder.

Bijzondere stukken

Inv. nr. 196 bevat onder andere een brief van Romme aan Beel inzake de benoeming van leden van de staatscommissie, 05-11-1946.

Opmerkingen overig

- De inventaris bevat geen verwijzingen naar Beels lidmaatschap van de Commissie-Van Schaik.

- NB. inv. nr. 191 (Briefwisseling van minister-president Beel, met 'ambtgenoten'. 1946-1948. Met inhoudsopgave van de geadresseerden) bevat de inhoud van inventarisnr. 192 (Briefwisseling met M. van der Goes van Naters, 1947-1948). De correspondentie met van der Goes houdt geen (direct) verband met de grondwetsherziening.