Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Wijk, J.H. van (Hein)

Leefjaren 1907-1981
Politieke partij / richting PSP (na 1957)
Functie(s) advocaat; lid van de Eerste Kamer 1966-1974, fractievoorzitter 1967-1974
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

- Bekend als 'Hein van Wijk'.

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Hein van Wijk ((1888) 1920-1981)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
Meer Verberg

Naam Wijk, J.H. van (Hein)
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Inv. nrs. 35-36 bevatten stukken betreffende de Grondwet, 1971-1972, en stukken betreffende een Grondwetswijziging, 1971-1972, in samenhang met Van Wijks lidmaatschap van de Eerste Kamer.

- inv. nr. 35 bevat stukken van de Vaste Commissie voor de Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken over het rapport van de Commissie-Cals/Donner en de ontwerpen tot herziening van grondwet en kieswet (overwegend kopieën en afschriften); daarnaast Kamerstukken, per wetsontwerp geordend, soms met inliggende documentatie, knipsels en/of aantekeningen.

- inv. nr. 36 bevat stukken van de Vaste Commissie voor de Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken en diverse wetsvoorstellen voor herziening van de grondwet: overwegend Kamerstukken, daarnaast aantekeningen en documentatie.

 

inv.nr. 107. Stukken betreffende een Grondwetswijziging inzake de defensie, 1976-1981.

Stukken betreffende de wijziging van de defensiebepalingen in de Grondwet (samenhangend met Van Wijks advocatenpraktijk en zijn optreden als pacifitisch activist): correspondentie en andere stukken inzake een petitie, enkele nota's, Kamerstukken, knipsels, notities en documentatie.

 

2 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

Inv. nr. 8 bevat onder andere een dossier 'Het geknoei met de grondwet en de koloniale oorlog tegen Indonesië', 1945-1959, van belang in verband met de Commissie-Beel I en de Commissie-Van Schaik. Het dossier werd kennelijk samengesteld ins amenhang met Van Wijks werkzaamheden als advocaat en bevat stukken betreffende de herziening van art. 192 Grondwet 1946 (de uitzending van militairen), van de Dienstplichtwet en van de art. 198-199 Grondwet 1954-1956 (nieuwe rechtsorde): knipsels, aantekeningen, fragmenten uit het Staatsblad en de Handelingen, correspondentie).

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

Inv. nr. 8 bevat onder andere een dossier 'Het geknoei met de grondwet en de koloniale oorlog tegen Indonesië', 1945-1959, van belang in verband met de Commissie-Beel I en de Commissie-Van Schaik. Het dossier werd kennelijk samengesteld ins amenhang met Van Wijks werkzaamheden als advocaat en bevat stukken betreffende de herziening van art. 192 Grondwet 1946 (de uitzending van militairen), van de Dienstplichtwet en van de art. 198-199 Grondwet 1954-1956 (nieuwe rechtsorde): knipsels, aantekeningen, fragmenten uit het Staatsblad en de Handelingen, correspondentie).

Algemeen

Functie(s) advocaat; lid van de Eerste Kamer 1966-1974, fractievoorzitter 1967-1974
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

- Bekend als 'Hein van Wijk'.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Hein van Wijk ((1888) 1920-1981)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
Naam Wijk, J.H. van (Hein)
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Inv. nrs. 35-36 bevatten stukken betreffende de Grondwet, 1971-1972, en stukken betreffende een Grondwetswijziging, 1971-1972, in samenhang met Van Wijks lidmaatschap van de Eerste Kamer.

- inv. nr. 35 bevat stukken van de Vaste Commissie voor de Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken over het rapport van de Commissie-Cals/Donner en de ontwerpen tot herziening van grondwet en kieswet (overwegend kopieën en afschriften); daarnaast Kamerstukken, per wetsontwerp geordend, soms met inliggende documentatie, knipsels en/of aantekeningen.

- inv. nr. 36 bevat stukken van de Vaste Commissie voor de Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken en diverse wetsvoorstellen voor herziening van de grondwet: overwegend Kamerstukken, daarnaast aantekeningen en documentatie.

 

inv.nr. 107. Stukken betreffende een Grondwetswijziging inzake de defensie, 1976-1981.

Stukken betreffende de wijziging van de defensiebepalingen in de Grondwet (samenhangend met Van Wijks advocatenpraktijk en zijn optreden als pacifitisch activist): correspondentie en andere stukken inzake een petitie, enkele nota's, Kamerstukken, knipsels, notities en documentatie.

 

2 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

Inv. nr. 8 bevat onder andere een dossier 'Het geknoei met de grondwet en de koloniale oorlog tegen Indonesië', 1945-1959, van belang in verband met de Commissie-Beel I en de Commissie-Van Schaik. Het dossier werd kennelijk samengesteld ins amenhang met Van Wijks werkzaamheden als advocaat en bevat stukken betreffende de herziening van art. 192 Grondwet 1946 (de uitzending van militairen), van de Dienstplichtwet en van de art. 198-199 Grondwet 1954-1956 (nieuwe rechtsorde): knipsels, aantekeningen, fragmenten uit het Staatsblad en de Handelingen, correspondentie).

3 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

Inv. nr. 8 bevat onder andere een dossier 'Het geknoei met de grondwet en de koloniale oorlog tegen Indonesië', 1945-1959, van belang in verband met de Commissie-Beel I en de Commissie-Van Schaik. Het dossier werd kennelijk samengesteld ins amenhang met Van Wijks werkzaamheden als advocaat en bevat stukken betreffende de herziening van art. 192 Grondwet 1946 (de uitzending van militairen), van de Dienstplichtwet en van de art. 198-199 Grondwet 1954-1956 (nieuwe rechtsorde): knipsels, aantekeningen, fragmenten uit het Staatsblad en de Handelingen, correspondentie).