Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X028r_131_1 B FR_G_X025v_131_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 28r, nr. 133 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 25v, nr. 134 (131) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Haseken Willems dochter van Assendelff leen.

In de marge een hoofdletter C.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 213.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi hebben verliet ende verlyen Hasekine Willaemsd dochter van Assendelf, Heinee Roeden wijf, tote hoire lijftochte die minre helfte van allen goede dat hier na ghescreven staet, alsoe na als mense hoir maken mach. In den eersten eene weide die gheheeten es Cruyshem ende gheleghen is bi Outorper overtoem; voirt neghen want lands die gheleghen sijn bi der Reker, die Doeve Heynen sone, Heyne Roeden vader, plach te houden van Janne van Berghen ende Heyne Roede voirs. nu te tidef van ons hout te leene; voirt die molenwint ende die molen tAkersloeteg.

Omme dat willen dat dit vaste ende ghestade blive, so hebben wi desen brief beseghelt mit onsen seghele. Ghegheven des dinxendaghes voir meyedach int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Will’s AB.
e
Heyne B.
f
rechten B.
g
tAkerslote B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hazekijn Willemsdr. van Assendelft, echtgenote van Hein Rode