Vergadering van Notabelen (1814)

Vergadering van Notabelen (1814)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Vergadering van Notabelen (1814)

Naam:
Metelerkamp spreekt van de 'Vergadering der aanzienlijken, ter goed- of afkeuring der grondwet voor de Vereenigde Nederlanden'.

Datum oprichting:
De vergadering werd bijeengeroepen bij kb van 2 maart 1814. De bijeenkomst vond plaats op 28 en 29 maart 1814.

Vestigingsplaats:
Amsterdam (Nieuwe Kerk).

Zetelaantal:
600 benoemden, waarvan er 474 verschenen. Opgenomen in het Repertorium zijn de aanwezigen.

Zetelverdeling:
De aanwezigen kwamen met de volgende verdeling uit de departementen: Boven-IJssel 66; Friesland 38, Monden van de Maas 92; Monden van de Rijn 56; Monden van de Schelde 18; Monden van de IJssel 37; Wester Eems 34; Zuiderzee 133.

Benoeming/verkiezing:
Op 14 februari 1814 werd de commissie benoemd die de lijst van notabelen opstelde. De benoeming was door de souvereine vorst gebeurd.

Bronnen:
NA, Staatssecretarie (2.02.01) nr. 13 (lijsten per departement met voornamen, functie, woonplaats, godsdienst en ouderdom; niet alle onderdelen zijn steeds ingevuld).

Gedrukte naamlijsten:
-Elias, A.M., en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 273-276 [de aanwezigen].
-Ette, A.J.H. van, 'Onze volksvertegenwoordigers 1814-1815', in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1951) 81-110 [de aanwezigen; met gegevens over geboorte en overlijden en vermelding van de ouders].
-Metelerkamp, R., De regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden na de verheffing van Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau tot Souverein Vorst ('s-Gravenhage 1814) 68-85 [identiek aan de lijst in de StaatsCourant] en 98-99 [de president en vice-presidenten].
-Nederlandsche Staats-Courant 8 maart 1814 [de benoemden].
-Stuart, M., Nieuwe Nederlandsche jaarboeken ('s-Gravenhage 1814) 504-517 [identiek aan de lijst in de Staats-Courant].

Literatuur:
-Colenbrander, H.T., Willem I. Koning der Nederlanden. I: 1772-1815 (Amsterdam 1931) 201-206.
-Metelerkamp, R., De regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden na de verheffing van Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau tot Souverein Vorst ('s-Gravenhage 1814).
-Stukken relatif de groote vergadering der notabelen, gehouden te Amsterdam, den 29 Maart 1814 (z.pl. 1814).
-Tellegen, B.D.H., De wedergeboorte van Nederland (2de verm. druk, met aantekeningen van H.T. Colenbrander; Groningen 1913) 81-91 en 97-111.