Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)

Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)

In het bestand zijn de volgende functies opgenomen:

Toelichting:

Institutionele toelichting Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)

Naam college:
Gecommitteerde Raden van Zeeland.

Datum oprichting:
Mei 1578.

Datum opheffing:
1795.

Vestigingsplaats:
Middelburg.

Zetelaantal:
Zeven (zes in tijdvakken zonder stadhouder).

Zetelverdeling tussen basiscolleges:
Eén zetel per stad, één zetel voor de Representant van de Eerste Edele (niet in tijdvakken zonder stadhouder).

Zittingstermijn:
Voor het leven.

Benoemende instantie:
Staten van Zeeland.

Aanvangs- en einddatum in het Repertorium:
Aanvangsdatum: eedsaflegging, tenzij anders vermeld.
Einddatum: in principe aansluitend bij de aanvangsdatum van de opvolger, tenzij een specifieke einddatum bekend is (bijvoorbeeld door overlijden).

Ministers in dienst van het college:
raadpensionaris van Zeeland (had een adviserende stem in het college);
secretaris (de secretaris van de Staten van Zeeland);
thesaurier-generaal van Zeeland, vanaf 1603 ontvanger-generaal van Zeeland.

Naamlijsten en bronnen:
Algemeen
-Gecommitteerden en ministers 1578-1795: Zeeuws Archief, archief van de Staten van Zeeland 1574-1795, inv. nr. 1667-1674, registers van commissieën en instructiën, 1578-1809.
-Gecommitteerden en ministers 1578-ca. 1795: Lyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie (z.p. ca. 1790) Een exemplaar in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie (TPZe/-/Rad/-) bevat achterin handgeschreven aanvullingen tot en met 1795.
-Gecommitteerden uit Zeeland 1578-1795: Notulen van de Staten van Zeeland, gedrukt, o.a. aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Aangewend indien de andere bronnen onduidelijkheden of tegenstrijdigheden bevatten, alsmede voor de einddata; de resoluties bevatten meestal de naam van de voorganger.
-Gecommitteerden, Raadpensionaris, Secretaris Staten van Zeeland en Ontvanger-Generaal van Zeeland 1587-1696: M. Smallegange, Nieuwe cronyk van Zeeland (Middelburg/Amsterdam 1696) 425-427.
-Gecommitteerden 1728-1794: Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de provintiën van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (Amsterdam 1728-1794) Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek onder signatuur T 1141, vanaf 1730.

Per basiscollege
-Gecommitteerden uit Tholen 1578-1704: A. Romeijn, '…alles ten meesten oirboir van de stad.' De stadsregering van Tholen (1577-1702). Bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de dood van koning-stadhouder Willem III in 1702 (Giessen 2001) 121.

Literatuur:
Boddaert, Pieter e.a., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene beschryving van Zeeland. Met eene kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldinge versierd (Amsterdam 1751) 74-83. Fruin, Robert, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (2e bijgewerkte druk, 's-Gravenhage 1922) 243. Heeringa, K., Het archief van de Staten van Zeeland en hunne gecommitteerde raden 1574 (1578) - 1795 (1799) ('s-Gravenhage 1922) xiii-xix.