personen

Lucas Merens

geboren: 1698
overleden: 16-10-1776

lid Vroedschap van Hoorn (1736 - 1776).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 224.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 343.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 69.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 07-04-1744 - 11-04-1746
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-04-1751 - 17-05-1753
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-04-1759 - 26-03-1761
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1767 - 06-04-1769
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...