personen

Jan Anthonisz. Houttuijn

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 09-05-1598 - 07-05-1599
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-11-1601 - 08-05-1603
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap. Weliswaar melden de vroedschapsresoluties van Edam dat het hier gaat om een continuatie, maar tussen de benoeming van de voorganger Hoek op 4 juli 1601 en de 'continuatie' van Houttuijn is geen benoeming aangetroffen.