personen

jonkheer dr. Anthony Swier Gansneb genaamd Tengnagel tot Bonkenhave

geboren: 1755
overleden: 22-02-1815

lid Ridderschap van Overijssel (1782 - ).

opmerkingen

Overig: volgens Mensema ook in Gedeputeerde Staten van Overijssel 1790-1792 en 1793-1794, maar tegengesproken door Schilder en Van Heel, die deze termijnen bij vader Lambert Joost (1730-1804, elders in deze database) plaatsen (al duidt Schilder deze voor de termijn 1790-1792 aan als 'Z.J. Gansneb').

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 778.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1786 - 30-04-1788
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 18-10-1788 - 30-04-1789
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.