personen

IJsbrant Lourisz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Purmerend (1605 - 1640).

opmerkingen

Persoonsgegevens: patroniem in tijdschrift Holland foutief 'Couriss.'. Ook het daarin vermelde eindjaar van de zitting in de vroedschap 1639 is onjuist, want Lourisz. wordt nog tot 3 november 1640 in de resoluties van de vroedschap van Purmerend als lid van dat college genoemd.

bron voor de persoonsgegevens

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-05-1609 - 14-05-1611
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 08-06-1620 - 06-07-1620
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 24-08-1625 - 25-10-1626
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 03-10-1628 - 17-08-1629
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...