personen

Gijsbrecht van Brederode

geboren: 1418
overleden: 1476

opmerkingen

Overig: in 1459 vermeld als bisschoppelijke raad in Utrecht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bl├ęcourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXIX.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 451.

Enklaar, D.Th., Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondi├ź 1456-1496 (Utrecht 1922) 169.

Hoven van Genderen, B. van den, De heren van de kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen (Zutphen 1997) 719 en 744.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 265.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 117.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 04-09-1451 - 28-02-1460
anderen met deze aanstelling...

Na 1455 resideerde hij niet meer in Den Haag. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1438 en 1440-1442. Memorialen Rosa geeft 1438 en 1440-1441.