personen

Georg Wolfgang baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1549
overleden: 10-03-1633

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 340 en II, 227.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 204.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 259.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1591 - 1598
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-03-1608 - 28-01-1614
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-04-1624 - 18-03-1631
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...