personen

Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem

geboren: 1727
overleden: 23-02-1803

lid Ridderschap van Overijssel (1752 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 723.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1755 - 30-04-1760
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...