personen

mr. Mauritz Dirk van Löben Sels

geboren: 1729
overleden: 1804

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 52 (1966) 335.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 1136.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 18-03-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...