personen

jonkheer dr. Jan van Wittendel

geboren: 1562
overleden: 1625

lid Vroedschap van Alkmaar (1606 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: 1618 ontslagen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 60 (1942) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 20-04-1610 - 23-04-1612
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-05-1612 - 07-05-1613
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-05-1613 - 06-05-1616
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) geeft onjuist eindjaar 1615; Wittendel wordt in 1616 opgevolgd door Semeyns.