personen

Christiaan Albrecht van Rechteren tot Borgbeuningen

geboren: 1748
overleden: 12-02-1801

lid Ridderschap van Overijssel (1772 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: graaf H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 761.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-11-1774 - 30-04-1777
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...