personen

dr. Joost Jan Optenoort

geboren: 1764
overleden: 22-07-1830

lid Raad van Kampen (1788 - 1795).

opmerkingen

Overig: was tot dood vice-president van de rechtbank te Zwolle.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 743.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 240.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1791
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1794 - 04-02-1795
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...