personen

dr. Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst

geboren: 1743
overleden: 14-12-1809

lid Raad van Deventer (1764 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 685.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 191-193.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 699.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1767 - 03-05-1768
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1771
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1772 - 31-10-1775
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1777 - 30-04-1779
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1782
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1783 - 31-10-1784
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...