personen

Wijbrandt Gerbrandtsz. Grota

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Enkhuizen (1597 - 1623).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-04-1608 - 19-03-1611
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 19-02-1619 - 01-02-1621
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.