personen

Ludolf Everhardus Wilhelm Sophonius baron Sloet tot Oldhuis

geboren: 1750
overleden: 22-11-1819

lid Ridderschap van Overijssel (1778 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 770.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 21-11-1787 - 30-04-1789
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1790 - 26-05-1791
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1792 - 30-04-1793
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...