personen

Albert Jacobsz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam (1572 - ).

opmerkingen

Vroedschap: aanvangsjaar niet geheel zeker.

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 18-11-1584 - 06-05-1585
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.