personen

dr. Jan Antony Scriverius

geboren: 1719
overleden: 22-09-1802

lid Raad van Zwolle (1746 - 1784). lid Raad van Zwolle (1791 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 655.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 559-561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 1747 - 1747
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1751 - 30-04-1753
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 25-05-1766 - 25-05-1767
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...