personen

Albert Fransz. Sonck

geboren: 1571
overleden: 28-11-1658

lid Vroedschap van Hoorn (1600 - 1658).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 138.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 69.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-09-1603 - 15-09-1604
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 21-09-1606 - 1607
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is onzeker; mogelijk gecontinueerd in 1607. De resoluties van de vroedschap van Hoorn ontbreken van april 1607 tot april 1608.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 27-04-1609 - 15-04-1611
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-06-1616 - 09-05-1619
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-09-1620 - 1622
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1622 - 30-04-1625
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1634 - 30-04-1634
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvang gebaseerd op Van Leeuwen (zie institutionele toelichting).

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-07-1634 - 05-08-1637
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1640 - 30-04-1643
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-05-1643 - 16-05-1646
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 16-05-1646 - 19-05-1649
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1649 - 30-04-1652
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 11-05-1657 - 06-05-1658
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.