personen

Derck baron Bentinck tot Diepenheim

heer van Diepenheim.

geboren: 1741
overleden: 1813

lid Ridderschap van Overijssel (1766 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) no. 884

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 368.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1770 - 30-04-1771
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1777
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1777 - 31-10-1778
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 07-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Overijssel (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 01-01-1810
anderen met deze aanstelling...