personen

Josias Eckhart

geboren: 1750
overleden: 1798

lid Vroedschap van Haarlem (1788 - 1795).

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 40 (1986) 217.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 02-01-1795 - 28-01-1795
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beƫindiging wegens opheffing van het college.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 02-01-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...