personen

Jan Taamsz. Hoek

geboren: -
overleden: 1624

lid Vroedschap van Edam ( - 1624).

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 2v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 08-05-1599 - 23-11-1601
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 06-11-1599 - 30-08-1605
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 14-05-1604 - 06-06-1605
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 29-02-1616 - 05-05-1617
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap, in te gaan op 1 mei.