personen

jonkheer Willem Hendrik van Hambroick

Ook bekend als Van Hambroick van Weleveld.

geboren: 19-02-1744 te Leeuwarden
overleden: 16-05-1822 te 's-Gravenhage

lid Vroedschap van IJlst (1767 - 1777). lid Vroedschap van Leeuwarden (1777 - 1795).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814. Was tijdens de periode van de Republiek baron.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 295 en 296.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 103.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 676.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-04-1769 - 08-04-1772
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1772 - 1777
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar mogelijk 1776.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 27-08-1777 - 11-05-1785
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...

Ononderbroken zitting in deze periode op basis van de lijst van Engels (zie institutionele toelichting). Hiermee in strijd echter is zijn zitting in de Admiraliteit van Amsterdam in 1782-1783.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 28-11-1782 - 21-05-1783
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1785 - 31-10-1786
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-12-1786 - 1795
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1791 - 30-04-1793
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-05-1793 - 07-05-1794
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 05-1794 - 1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: commissaris-generaal

van: 13-12-1813 - 11-05-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...

Op 18-12-1813 in functie getreden.

functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 18-04-1814 - 16-05-1822
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 30-06-1815 - 16-05-1822
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 14-1-1815.