personen

Gerrit Heindricxsz. Calf

geboren: -
overleden: 1592

lid Vroedschap van Alkmaar ( - 1592).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 11-10-1589 - 30-09-1590
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.