personen

Lambert Joost Gansneb genaamd Tengnagel tot Bonkenhave

geboren: 1730
overleden: 24-12-1804

lid Ridderschap van Overijssel (1754 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 727.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1788 - 29-04-1789
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1790 - 30-04-1792
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Deze functie werd volgens A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 727 uitgeoefend door zoon Anthony Swier (1755-1815, elders in deze database), wat wordt tegengesproken door Schilder en Van Heel (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1793 - 30-04-1794
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Deze functie werd volgens A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 727 uitgeoefend door zoon Anthony Swier (1755-1815, elders in deze database), wat wordt tegengesproken door Schilder en Van Heel (zie institutionele toelichting).