personen

Reijnier Adriaensz. Cromhout

geboren: -
overleden: 1591

lid Vroedschap van Alkmaar ( - 1591).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 9.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 30-12-1588 - 10-10-1589
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.