personen

mr. Rudolf Baelde

geboren: 1743
overleden: 1816

opmerkingen

Overig: op 19 maart 1799 werd Baelde benoemd tot president van het Departementaal Gerechtshof van de Delf, dat echter nooit heeft gefunctioneerd. Een benoeming in het Keizerlijk Gerechtshof heeft hij niet aangenomen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 263.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 137.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 31-10-1785 - 17-04-1788
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 21-07-1795 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Departementaal Gerechtshof van Holland (1803-1811)
van: 01-01-1803 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...