personen

Doede Jansz. Medemblick

geboren: -
overleden: 1612

lid Vroedschap van Alkmaar (1586 - 1610).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1610.

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 164.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 26-01-1602 - 18-01-1604
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.