personen

Pieter Claesz. Vrijburch

Ook bekend als Pieter Claesz. Seylemaecker.

geboren: -
overleden: 1620

lid Vroedschap van Alkmaar (1606 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 10.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 25-05-1614 - 24-01-1617
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.