personen

Symon Meynertsz.

geboren: -
overleden: 25-12-1613

lid Vroedschap van Hoorn (1572 - 1613).

bronnen voor de persoonsgegevens

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

Westfries Archief Oud archief Hoorn, inv. nr. 104, f. 1.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 11-10-1584 - 20-05-1594
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Nieuwe commissie 22 april 1588.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 02-02-1588 - 1589
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

De resoluties van de Staten van Holland van 2 februari 1588 melden dat Meynertsz. voor een jaar wordt gecontinueerd, hoewel geen resolutie in 1587 is aangetroffen waarin hij wordt benoemd. Ondanks de benoeming compareerde hij in deze jaren niet ter Staten-Generaal, blijkens de lijsten der gedeputeerden in de Resolutiƫn der Staten-Generaal 1588-1589 (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 10-05-1595 - 30-04-1596
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.