personen

Fokko Willem Stennekes

geboren: ca. 1749
overleden: 05-11-1808

lid Raad van Kampen (1776 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 716.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 297.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1778 - 30-04-1779
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1781 - 30-04-1782
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1783 - 30-04-1784
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-05-1792 - 20-05-1793
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...