personen

dr. Hendrik Crans

geboren: -
overleden: 13-05-1791

lid Raad van Zwolle (1753 - 1787). lid Raad van Zwolle (1788 - 1791).

opmerkingen

Persoonsgegevens: was nog minderjarig in 1738.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 671.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 181.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560-561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1760 - 30-04-1762
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1765 - 01-05-1768
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1771 - 30-04-1772
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1774 - 30-04-1775
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1777 - 30-04-1778
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 08-02-1788 - 06-10-1791
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...