personen

Willem prins van Oranje

heer van Breda.

geboren: 1533
overleden: 1584

opmerkingen

Persoonsgegevens: broer van Johan van Nassau.
Adelstitel: graaf van Nassau, prins van Oranje.
Overig: ridder in de Orde van het Gulden Vlies 1556. Stadhouder Franche-Comté 1559. Auditeur der rekeningen van Zeeland 1563. Stadhouder van Friesland 1580-1584.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baelde, M., De collaterale raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw (Brussel 1965) 289.

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXII, XXXIII en XLVII.

Doeleman, F., Lijst van civiele rechtszaken voor het Hof van Utrecht, waarvan de processtukken in het archief van het Hof zijn bewaard gebleven 1530-1630 (Utrecht 1980) 12.

Fruin, R., Het archief van prelaat en edelen van Zeeland ('s-Gravenhage 1904) 259.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1539.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Raad van State (1531-1578)
van: 17-11-1555 - 04-1567
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door ontslag.

functie: stadhouder
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 18-08-1559 - 11-04-1567
anderen met deze aanstelling...
functie: stadhouder
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 28-08-1559 - 11-04-1567
anderen met deze aanstelling...
functie: stadhouder
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 20-07-1572 - 10-07-1584
anderen met deze aanstelling...
functie: stadhouder
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 10-1577 - 10-07-1584
anderen met deze aanstelling...

Door de Staten van Utrecht als stadhouder erkend. Beëindigd door overlijden.